TASARILAR - AKORDER

AKORDER
Akordeon ve Körüklü Çalgılar Eğitim ve Uygulama Çalışmaları Derneği
Accordion and Bellows Instruments Education and Application Studies Association
Title
İçeriğe git

TASARILARIMIZ

1-Akordeon Onarım İşliği
 Tasarı Üretim Ve Geliştirme: Ahmet Gezer, Ertan Özer

2-Futuristik Yaklaşım Ve İçerik Bağlamında Akordeon İle İlgili Çalışmaları Hazırlamak.
  Tasarı Üretim Ve Geliştirme Sorumlusu: Gökçe Birsin Elyağutu, Özge Cansın Elyağutu

3-Müzik ve Sağlık Evreninde çalışmalar üreterek Akordeon ile ilişkilendirerek gerçekleştirmek.
 Tasarı Üretim ve Geliştirme Sorumlusu: Zekiye Yılmaz, Gülferiz Başyiğit

4- Akordeon Orkestrası /
 Tasarım, Üretim ve Geliştirme Sorumlusu: Aziz Ali Elyağutu, ...

5- Akordeon ve Dans /
 Tasarı Üretim ve Geliştirme Sorumlusu: Ziya Serkan Doğan, ...

6-Akordeon ve ilgili konular çerçevesinde röportajlar ve dinletiler...
 Tasarım, Üretim ve Geliştirme Sorumlusu: Aziz Ali Elyağutu, Ahmet Gezer, Cengiz Berkün1-Accordion Repair Workshop / Accordion Repair Workshop
  Design Production and Development: Ahmet Gezer, Ertan Özer

2-To Prepare Studies About Accordion In The Context Of Futuristic Approach And Content.
Design Production and Development Manager: Gökçe Birsin Elyağutu, Özge Cansın Elyağutu

3- Producing Works İn The Music And Health Universe And Performing Them İn Association With The
Accordion.
 Design Production and Development Officer: Zekiye Yılmaz, Gülferiz Başyiğit

4-Accordion Orchestra /
   Design, Production and Development Officer: Aziz Ali Elyağutu, ...

5-Accordion and Dance /
  Design and Development Responsible: Ziya Serkan Doğan, Emre Kuyumcu

6-Interviews and concerts within the framework of the accordion and related topics ...
  Design, Production and Development Responsible: Aziz Ali Elağutu, Ahmet Gezer, Cengiz Berkün

Dünya Akordeon Konfederasyonu "Confederation de l'Accordeon" Türkiye temsilcisidir.
İçeriğe dön