AKORDEON YAZILARI - AKORDER

AKORDER
Akordeon ve Körüklü Çalgılar Eğitim ve Uygulama Çalışmaları Derneği
Accordion and Bellows Instruments Education and Application Studies Association
Title
İçeriğe git

1-
TEZLER:
1. 1. Akordeon ve Garmon Metoduna Giriş / Aziz Ali Elyağutu /  (İTÜ TMDK THO Lisans Bitirme)

1.2. Tuşlu Ve Körüklü Çalgılar Evreninde Metotlar Üzerine Eleştirel Yaklaşımlar,

İdeal Bir Akordeon Ve Garmon Metodu / Aziz Ali Elyağutu / (İOÜ Sos. Bil. Enst. Master Bitirme)

2-
BİLDİRİLER:
2.1. (MÜZDAK 2017) Türkiye’nin Müzik Eğitim-
Öğretim Sistemi Evreninde Akordeon Ailesi Çalgıların

Sorunsalıİlk-
Orta Öğretim, Yaygın Eğitim Ve Üniversite-
Konservatuvar Aşamalarında
Yeterliliği ve Gereği

2.2.  (4. İMDCONGRES 2018) Kültürlerarasılık Çerçevesinde Akordeon Çalgıları ve Kültürel İletişim

      https://www.youtube.com/playlist?list=PLutY-
N8yBfAWjkzt0nTAhphFwClsUA_sA

      Makalede sözü edilen tür akordeon müzikleri bu kanalda örneklenmiştir.

Dünya Akordeon Konfederasyonu "Confederation de l'Accordeon" Türkiye temsilcisidir.
İçeriğe dön