AKORDEON ŞENLİĞİ - AKORDER

AKORDER
Akordeon ve Körüklü Çalgılar Eğitim ve Uygulama Çalışmaları Derneği
Accordion and Bellows Instruments Education and Application Studies Association
Title
İçeriğe git

AKORDEON ŞENLİĞİ / AKORDEON VE KÜLTÜRLERARASILIK - 2021 - ACORDEON FESTIVAL - ACORDEON AND INTERCULTURALISM

"AKORŞEN"  -  "ACCORFEST"
Akorder olarak, bağlı bulunduğumuz Dünya Akordeon Konfederasyonu (CMA)  işbirliği içinde, ulusal ve uluslararası düzey ve nitelikte çeşitli kategorilerde yarışmalar düzenlemenin yanı sıra, geleneksel hale getirmeyi istediğimiz bir; "Akoredeon Ailesi Çalgıları Şenliği" düzenleyeceğiz.
Bu sayede, yerli ve yabancı akoredeon üstatlarını, akordeonun kültürlerarasılık bağlamında, kültürel iletişim gücünü insanlarımıza sunabileceğiz. Akordeon Müziği dağarcığından örneklerin, değişik ustaların çalım uslupları ile insanlarımıza ulaşmasını sağlayacağız.
Sağlıklı ve huzurlu günlere ulaşmak ve buluşmak üzere...

"AKORŞEN" - "ACCORFEST"
As Akorder, in cooperation with the World Accordion Confederation (CMA), we organize competitions in various categories at national and international level and quality, as well as a traditional one we want to make; We will organize the "Akordeon Family's Instruments Festival".
In this way, we will be able to offer our local and foreign acoredeon masters, the cultural communication power of the accordion in the context of interculturality. We will ensure that samples from the Accordion Music's repertoire reach our believers with the playing styles of different masters.
About to reach and meet healthy and peaceful days ...

Dünya Akordeon Konfederasyonu "Confederation de l'Accordeon" Türkiye temsilcisidir.
İçeriğe dön