2022 YARIŞMA - AKORDER

AKORDER
Akordeon ve Körüklü Çalgılar Eğitim ve Uygulama Çalışmaları Derneği
Accordion and Bellows Instruments Education and Application Studies Association
Title
İçeriğe git


ULUSAL YARIŞMA KOŞULLARI

Yarışma AKORDER tarafından düzenlenmektedir.
 
Yarışma; 20 Ağustos 2022 Cumartesi 10.00-17.00 saatleri arasında MUSTAFA SAFFET KÜLTÜR MERKEZİ- ATAŞEHİR adresinde yapılacaktır.

Yarışma tek başına solist akordeonist veya altı üyeye kadar akordeonun solist olduğu bir enstrüman grubundan kurulabilir. Yarışmaya bir grup ile katılmanız durumunda, grupta en az bir akordeonistin bulunması koşulu ile ve diğer üyelerin enstrümantist veya vokalist olması mümkündür. Bu hali ile yarışma orkestra niteliğinde gruplara da açıktır. Bu durumda başvuru esnasında Grup Orkestra işaretlenerek ayrı bir kategoride değerlendirilir.

Yarışma son başvuru tarihi 15.08.2022 dir. Bu tarihe kadar;
 
·         BAŞVURU FORMU DOLDURULMALI,
 
·         BAŞVURU ÜCRETİ İLGİLİ "BAĞIŞ" İBARESİ İLE HESABA YATIRILMALIDIR.
 
 

ÜCRET YATIRMA LİNKİ

BAŞVURU FORMU:
 
ULUSAL KOŞULLARDA KATEGORİLERİMİZ VE KATILIM ÜCRETLERİ:
(Kategori-1) UMUT (10 Yaş ve Altı)           =500.-₺
(Kategori-2) YILDIZLAR (10-14 Yaş Aralığı) =550.-₺
(Kategori-3) GENÇLER (14-18 Yaş Aralığı)   =600.-₺
(Kategori-4) YETİŞKİNLER * (18 Yaş Üstü) =650.-₺
(Kategori-5) USTALAR ** (Yaş Sınırı Yok)=700.-₺
(Kategori-6) GRUP ORKESTRA KATEGORİSİ (Yaş Sınırı Yok) =750.-₺

* Yetişkinler Kategorisi için, alt kategori: Çırak – Yetişmiş – Usta
** Ustalar Kategorisi için, alt kategori: Amatör ve Profesyonel

ÖDEME İÇİN HESAP NUMARASI: TR74 0006 4000 0012 0020 2205 09

Ücret Sadece Banka Havalesi ile Ödenebilir. Ödeme yaptıktan sonra dekontu mutlaka başvuru formuna yüklemeyi UNUTMAYINIZ !!!

Ödeme Ayrıntıları:
 
Alıcı bölümüne mutlaka "Akordeon ve Körüklü Çalgılar Eğitim Öğretim ve Uygulama Çalışmaları Derneği" yazılmalıdır.
 
Gönderen bölümüne mutlaka Yarışmacı Ad, Soyadı ve gireceği Kategoriyi İçermelidir.
Örneğin: Ahmet Yorulmaz- GENÇLER (JUNYOR) KATEGORİSİ

Yarışmadan en geç bir hafta önce “Ciddi bir neden belirterek ve yazılı ispat ederek” katılım ücretinin iadesi mümkündür

ÖNEMLİ UYARI: Ulaşım ve konaklama vb. tüm masraflar yarışmacılar tarafından karşılanır.
 
   
 

JÜRİ:
Jüri kadrosu, en az dokuz üyeden oluşacak ve akordeon öğretmenleri, sanatçılardan oluşacaktır.  Jürinin kararı kesindir ve itiraz edilemez.

UYARI: Yarışma sırasında oluşabilecek herhangi bir zarardan veya olağandışı olaylardan yarışma organizatörleri sorumlu değildir.

KATEGORİLER HAKKINDA ÖZELLEŞEN BİLGİLER:

Kategori 1-UMUT KATEGORİSİ (10 Yaş ve Altı)
Tek Turluk Yarışma- Serbest Program
Performans süresi: en az 3, en çok 6 dakikadır.

Kategori 2- YILDIZLAR KATEGORİSİ (10-14 Yaş Aralığı)
Tek Turluk Yarışma- Serbest Program
Performans süresi: en az 6, en çok 12 dakikadır.

Kategori 3- GENÇLER KATEGORİSİ (14-18 Yaş Aralığı)
Tek Turluk Yarışma- Serbest Program
Performans süresi: en az 15, en çok 20 dakikadır.

Kategori 4- YETİŞKİNLER KATEGORİSİ (18 Yaş Üstü)
Tek Turluk Yarışma- Serbest Program
Performans süresi: en az 9, en çok 15 dakikadır.

Kategori 5-USTALAR KATEGORİSİ (Yaş Sınırı Yok)
Tek Turluk Yarışma- Serbest Program
Performans süresi: en az 15, en çok 20 dakikadır.

Kategori 6-GRUP ORKESTRA KATEGORİSİ (Yaş Sınırı Yok)
Tek Turluk Yarışma- Serbest Program
Performans süresi: en az 15, en çok 20 dakikadır.

Performans süreleri alt-üst değerlerde aşılması halinde, puanlamaya sonuç %10 oranında eksilerek yansıtılacaktır.

ULUSAL YARIŞMA KURALLARI:
 
YARIŞMACILAR HER KATEGORİDE KENDİ İÇİNDE MÜZİK TÜRLERİNE GÖRE:
YÖRESEL, KLASİK, VARYETE, CAZ, DÜNYA MÜZİGİ, BESTE olmak üzere bunlardan bir veya birkaçına, farklı parçalar olmak koşulu ile katılabilirsiniz.
Ayrıca, yarışmacılar, kategori, müzik türü seçimleri ile birlikte, bu performansı; Solo (tekli), düet (ikili), trio (üçlü), Quartet (dörtlü), beşli (qentet), altılı (sextet) kadrolar ile katılabilirler.
Ulusal Yarışmada Genç ve Yetişkin Üstatlar kategorisinde;
·         Yöresel müziklerini tanımlayacakları 3 ayrı tonalitede (üç ayrı makamda) ve varsa 3 farklı ritmik yapıda ve tempoda anonim eser çalmaları zorunludur.
·         Enstrümanları ile Dünya müziklerinden eserler de çalabilirler.
 
Ancak her durumda önce müzik ve müzisyen başarı ve estetik düzeyi önemlidir. Seçici kurul ilgili müzisyen performansını başarılı buluyorsa kanaat notunu bu aşamada kullanarak yarışmacı performansı gereği korunabilir.

Bu yarışmanın kategorileri, koşulları – yönergeleri, ulusal kapsamda, öğrenciyi ilk, orta, lise ve üniversite düzeyinde hazırlayan bir eğitim programı ülkemizde olmadığından özel olarak tasarlanmıştır.

Yarışma sonunda derece alanların, CMA’daki denklikleri ve kategorileri güncel koşullar ile belirlenecektir.

Ulusal yarışmanın puanlama sisteminde gerek yarışmacımızı korumak gerekse CMA Yarışması’nın ciddiyetine verdiğimiz önem ve akordeon müzisyenliğine katkı sağlamak ilkesi gereği, diğer ülke puanlamalarından farklı olarak CMA Yarışmasına katılabilmek için genel puanlama sistemimize göre bir baraj puan uygulaması belirlemiş bulunmaktayız.

Ülkemizin dışında hemen birçok dünya ülkesinde, genel müzik eğitimi niteliği ve akordeon eğitimi konusundaki yeterlilik gereği, her kategoride katılımcı bulunabilir durumdadır.

Kaldı ki, akordeon konusundaki bütün yarışmalar bu önermenin delilidir. Yeterli derecede katılımcı ile nitelikli bir eleme yapılabilir durumdadırlar.
Ancak bizde ise aynı kategoride (örneğin Klasik Müzik dalında) ikinci bir katılımcıyı bulamama riski ile karşı karşı karşıyayız.
Bu nedenle ulusararası ve ulusal düzeyde yeterliliği karşılayabilen bir peformans için, bir ön baraj puanı uygulaması tasarladık.
Böylece hem yarışmacımızın hem de CMA Yarışmasını korumak hedeflenmiştir.

Baraj puanı geçememek durumunda yarışmacının, Ulusal Derecesi tescil edilir.
Ancak, CMA Yarışması için önerilmez.
Dünya Akordeon Konfederasyonu "Confederation de l'Accordeon" Türkiye temsilcisidir.
İçeriğe dön